Web o věcech kolem archeologie

Část domu Nového Města uprostřed zkoumané plochy
Část domu Nového Města uprostřed zkoumané plochy
Tento záchranný výzkum byl vyvolán realizací projektu Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli. Projekt předpokládal výstavbu suterénního vstupního integrovaného objektu podél celého muzea (strana směrem do Jiráskovy ulice), s tím související přeložky inženýrských sítí a zásahy do zdiv, terénu a klenebních zásahů v interiéru muzea.
Krasnodar

Krasnodar

Ukázka z kolekce, zabavené překupníkům. Foto: Tisková služba administrace Krasnodarského kraje, ЮГА.ру
Pracovníci ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) předali do Archeologického muzea v Krasnodaru na jihu Ruska unikátní kolekci starožitností, zabavených nelegálním výkopcům. Na pět tisíc předmětů z mohyl - kurhanů, včetně výrobků z drahých kovů, zbraní a mincí, bylo určeno k prodeji na zahraničních aukcích.
Bronzové nádoby

Bronzové nádoby

Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské části Dolního Rakouska
Kniha pardubického archeologa Jana Jílka nazvaná Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské části Dolního Rakouska (Roman period bronze vessels in Moravia and in Lower Austria north of the Danube) hodnotí bezmála po 40 letech nálezy římských bronzových nádob z území Moravy a naddunajské části Dolního Rakouska.
Pod vodou

Pod vodou

Výzkum v lokalitě Pohřebačka. Zaplavená severní část výzkumu, kde se nácházela nadzemní stavba na čtyřech sloupech.
Ve dnech 11. dubna až 18. května 2012 proběhl záchranný archeologický výzkum na katastrálním území Pohřebačka, přibližně 16 km severně od Pardubic.
PRAVEK_KOLINSKA 01.jpg
29. února bude uzavřena stálá archeologické expozice ve Dvořákově muzeu Kolínska v pravěku. Ve své době to byla expozice oceňovaná po celé Evropě a končí tak jedna éra kolínského muzea.
Ve dnech 1. října až 17. listopadu roku 2011 proběhl záchranný archeologický výzkum na katastrálním území obce Třebosice, která leží přibližně 6 km jihozápadním směrem od Pardubic. Výzkum byl vyvolán stavbou infrastruktury pro kolonii rodinných domků v jižní části obce. Zkoumaná plocha se rozprostírala v poloze Kamence (č.pp. 128/23).
Skrývka

Skrývka

Skrývka orničních vrstev až na podloží. Pohled ze severozápadu. Foto: Kristýna Cebová

Novinkou roku 2011 v Kittelově muzeu v Krásné - Pěnčíně nedaleko Jablonce nad Nisou je expozice věnovaná pravěké těžbě kamene. Archeologické nálezy sekerek z místního materiálu byly učiněny až v Porýní, severní Itálii nebo na jižní Moravě.

Surovina a těžební odpad z Jistebska. Foto: Kittelovo muzeum Krásná - Pěnčín
Surovina a těžební odpad z Jistebska. Foto: Kittelovo muzeum Krásná - Pěnčín
Záchranný archeologický výzkum provázející stavbu městského okruhu Blanka v Praze neustává ani v současné době. Kromě pokračující části v severním předpolí barokního opevnění u křižovatky Prašný most se od června loňského roku ve větší intenzitě rozběhly průzkumné práce také v nejzápadnějším úseku trasy.
Odkrývání bývalé stáje s dochovanými stáními a žlaby v severní stěně. Foto: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Odkrývání bývalé stáje s dochovanými stáními a žlaby v severní stěně. Foto: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Záchranným archeologickým výzkumem, který probíhal na jaře 2008, se podařilo objevit 428 objektů, z nichž většinu tvořily kůlové jámy. Po skrývce se vykreslila seskupení kůlových jam a po následném ručním začištění se potvrdila přítomnost kůlových staveb, jež patřily v pozdní době bronzové a době halštatské ke značně rozšířeným typům obydlí.
Mísa a dvě miniaturní nádobky z Dolní Rovně. Foto: Vilém Maryška.
Mísa a dvě miniaturní nádobky z Dolní Rovně. Foto: Vilém Maryška.

Ve dnech 11. - 18. října 2010 proběhl v Dražkovicích (součást městského obvodu Pardubice V.) záchranný archeologický výzkum, který  byl vyvolán stavbou skladovací haly (ppč. 248). Plocha výzkumu byla zničena dřívější zástavbou teletníku. Mezi značnými recentními zásahy bylo přesto rozpoznáno devět archeologických situací. Charakter naleziště lze interpretovat jako osídlení ze starší doby železné. Ve výplni objektů byly objeveny keramické fragmenty slezskoplatěnické kultury. Archeologický výzkum provedli Mgr. František Kašpárek a Bc. Kristýna Cebová z Východočeského muzea v Pardubicích.

Zásobní jáma

Zásobní jáma

Objekt č. 6 - zásobní jáma

Od května letošního roku je v rámci kompletní rekonstrukce zkoumána Zlatá ulička na Pražském hradě. Jedná se o první archeologický výzkum tohoto hradního areálu. Z historického hlediska se dnešní ulička až do přelomu 15. a 16. století nacházela mimo opevněnou plochu, přesto jsou nálezy bohaté a významně přispívají k poznání dějin této významné lokality.

Zlatá ulička na Pražském hradě 2010, pohled na archeologický výzkum. Foto: ARÚP
Zlatá ulička na Pražském hradě 2010, pohled na archeologický výzkum. Foto: ARÚP
Psal se 24. červenec roku 1911. Bílý muž a domorodý chlapec za sebou měli namáhavý výstup pralesem až na vrcholek horského hřebenu. Pět set metrů pod nimi hučela dravá řeka Urubamba a nad korunami stromů probleskovala už jen modrá obloha. Na ruiny narazili vzápětí. Hiram Bingham věděl, že má před sebou největší objev svého života. Ztracené město Inků.
Machu Picchu na snímku Hirama Binghama z roku 1911. Zdroj: Wikimedia Commons, lic. Public domain.
Machu Picchu na snímku Hirama Binghama z roku 1911. Zdroj: Wikimedia Commons, lic. Public domain.
AKTUALIZOVÁNO... Komorní výstava se z muzea v Mělníku přestěhovala do Prahy. Vidět ji můžete v Ústavu makromolekulární chemie AVČR na Heyrovského náměstí v Praze na Petřinách. Výstava představuje práce fotografa Jana Daňhela, archeologa Petra Meduny a botanika Petra Pokorného. Dvě desítky velkoformátových fotografií mají společné téma „anatomie krajiny" okolo Bezdězu, zhruba mezi Doksy, Českou Lípou, Stráží pod Ralskem a Bakovem.
Pozvánka

Pozvánka

Tajga Bezdězskaя
V rámci zefektivnění našeho webu jsme se rozhodli využít stále více se rozšiřujícího fenoménu sociálních sítí a od měsíce července prakticky přesunujeme obsah rubriky Píše se jinde na Facebook. Ukládání novinek je tam jednodušší a zabere mnohem méně času. Pro jejich prosté prohlížení není třeba žádná registrace; pokud se ale chcete účastnit diskusí pod jednotlivými články, je vyžadováno založení vlastního profilu. Kromě novinek z internetu vám navíc budeme nabízet i krátké aktuality nebo zajímavosti.
Nová výstava Hornického muzea v Příbrami není žádnou reminiscencí na "zlatá šedesátá" české kinematografie a známý film režiséra Juraje Herze. Příbramští "spalovači mrtvol" žili ve 13. až 11. století před Kristem, v mladší době bronzové, a náleželi ke knovízské kultuře. Výstava ukazuje, co všechno se o jejich přítomnosti na Příbramsku podařilo zjistit za poslední čtvrtstoletí.
Katalog výstavy

Katalog výstavy

Zdroj: Hornické muzeum Příbram
Ve vnitrobloku domu č.p. 71 u náměstí v Hrádku nad Nisou se v listopadu 2009 při záchranném archeologickém výzkumu našly zbytky polozemnic, staveb asi čtyři metry dlouhých. Jedna z nich obsahovala velmi zajímavý a fotogenický artefakt.
Díže

Díže

plná vápna - ze 16. století. Foto: Petr Brestovanský, Severočeské muzeum v Liberci
Na dně Břehyňského rybníka u Doks na Českolipsku se po jeho nedávném vypuštění ukázaly plochy pokryté nepřehlédnutelnou změtí kořenů a pařezů starých stromů. Jedná se o pozůstatky pralesa, datované do 14. století. Břehyňský rybník byl založen, podle písemných pramenů, někdy mezi lety 1366 - 1460. Pařezy na jeho dně pomohly určit původní druhové složení a vzhled pralesa a přiblížit jeho první těžbu v souvislosti se středověkou kolonizací Bezdězska.
Odběr vzorků umožnilo až dostatečné promrznutí dna vypuštěného rybníka. Foto Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Odběr vzorků umožnilo až dostatečné promrznutí dna vypuštěného rybníka. Foto Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Roku 805 vpadla do Čech vojska císaře Karla Velikého. Poplenila zemi, ale dobýt hrad, zvaný Canburg, se jim nepodařilo. Češi se nepoddali a vojska odtáhla bez úspěchu. Stejně neúspěšně se už dvě století pátrá, kde hrad, známý z franských kronik, vlastně ležel.
Karel Veliký

Karel Veliký

bojuje se Sasy
V Holešově na Kroměřížsku se poslední dobou hodně buduje a také archeologicky zkoumá. Loňský rok přinesl řadu objevů na staveništi průmyslové zóny; nedávno byly odhaleny stopy pravěkého osídlení při stavbě obchodního centra.
OD ČERVENCE 2010 NAJDETE TUTO RUBRIKU NA NAŠEM
FACEBOOKOVÉM PROFILU

Chcete, aby se v našem přehledu nových knih objevovaly i novinky z oblasti tzv. záhadologie, esoteriky či mystiky, pokud mají nějaký vztah k archeologii?

Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one