Web o věcech kolem archeologie

Dolní Roveň, okr. Pardubice

Záchranným archeologickým výzkumem, který probíhal na jaře 2008, se podařilo objevit 428 objektů, z nichž většinu tvořily kůlové jámy. Po skrývce se vykreslila seskupení kůlových jam a po následném ručním začištění se potvrdila přítomnost kůlových staveb, jež patřily v pozdní době bronzové a době halštatské ke značně rozšířeným typům obydlí.
Mísa a dvě miniaturní nádobky z Dolní Rovně. Foto: Vilém Maryška.
Mísa a dvě miniaturní nádobky z Dolní Rovně. Foto: Vilém Maryška.

Kromě nich se na předpokládaných okrajích osady vyskytly rozsáhlejší sídlištní objekty obsahující převážnou část objeveného keramického materiálu. Ze zajímavějších nálezů zmiňme např. dvě miniaturní keramické nádobky a mísu.

Dolní Roveň. Plocha výzkumu z roku 2008, pohled od severovýchodu. Foto: Jarmila Švédová.
Dolní Roveň. Plocha výzkumu z roku 2008, pohled od severovýchodu. Foto: Jarmila Švédová.

V měsíci červnu roku 2008 byl zahájen další výzkum na parcele č. 281/9 (pozemek pana J. Shejbala), který předcházel výstavbě rodinného domku. Celkem bylo prozkoumáno 40 archeologických objektů. Záchranná akce zachytila pokračování sídliště směrem k východně situované  vodoteči. I díky tomuto pozorování lze říci, že v území plánované kolonie rodinných domků je nutné očekávat další výskyt archeologických situací a nálezů.

Jan Jílek, Východočeské muzeum v Pardubicích
Psáno pro Rondel
09.01.2011 00:07:38
Frederik Velinský
OD ČERVENCE 2010 NAJDETE TUTO RUBRIKU NA NAŠEM
FACEBOOKOVÉM PROFILU

Chcete, aby se v našem přehledu nových knih objevovaly i novinky z oblasti tzv. záhadologie, esoteriky či mystiky, pokud mají nějaký vztah k archeologii?

Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one