Web o věcech kolem archeologie

„Nová“ historie Mělníka

Autor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Středočeský Mělník je znám jako bohatá pravěká polykulturní lokalita a významné raně středověké přemyslovské hradiště. Archeologický obraz města byl však dosud ve velké míře založen jen na starších nálezech. Větší jistotu měla archeologie pouze v počátcích raně středověkého hradiště, datovaného do 9. století. Loni a letos se tato situace podstatně mění.

Česká ulice

Česká ulice

Dokumentace profilu nejstarší fáze opevnění raně středověkého hradiště z 9. století. Foto: ARUP.

Od sklonku roku 2008 do roku 2010 probíhá ve městě rozsáhlá akce Revitalizace historického jádra Mělníka, jejímž investorem je samotné město Mělník za finanční pomoci fondů EU. Hlavní těžiště prací se soustřeďuje do letošního roku, kdy paralelně probíhá rekonstrukce kanalizace a pokládka dlažby v centru města. Relativně drobnější akcí téhož investora je výstavba komunikace pod mělnickým návrším v místní části Pšovka. Výzkum vede Petr Meduna z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník, zastoupeným archeoložkou Alenou Veselou. Na zpracování se podílí také Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Liniové výkopy v kombinaci s plošnými skrývkami nebývalého rozsahu pokrývají převážnou část historického města i osídlení za hradbami. Archeologové tak postupně odkrývají jednotlivé kapitoly mělnických dějin. S jistou nadsázkou lze tvrdit, že plošným pokrytím se jedná o největší archeologickou sondu v lokalitě podobného typu za poslední půlstoletí. Již v přípravné fázi projektu byla ve spolupráci s investorem a za jeho podpory navržena strategie výzkumu a byla vytipována klíčová místa lokality. Do těch se soustřeďuje archeologická aktivita a souběžně probíhá dohled ve zbývajících úsecích tak, aby byl co nejméně narušen harmonogram stavebních prací.

 

Základním cílem výzkumu bylo, kromě samotné záchrany památek, precizovat archeologický obraz několika tisíc let vývoje Mělníka a jeho nejbližšího okolí. Dnes je již nepochybná intenzita osídlení mělnického návrší ve starší a střední době bronzové (mezi lety 2500 až 1300 př.n.l.), kterou se Mělník řadí mezi tzv. výšinná sídliště; opevnění z tohoto období zatím nalezeno nebylo. Bylo potvrzeno a upřesněno raně středověké (slovanské) osídlení, jehož počátky spadají do 8. - 9. století. Nepochybně v 9. století byl Mělník poprvé opevněn hradbou a stal se tedy hradištěm. Archeobotanická data z tohoto období poskytují informace o blízkém zemědělském zázemí hradiště.

Nůšařská ulice

Nůšařská ulice

Výzkum pravěkého a raně středověkého sídliště. Pohled na část podhradní řemeslnické osady z 11. - 13. století. Foto: ARUP.


Značný rozkvět Mělníka lze sledovat i na paralelním výzkumu v „podhradí", na dnešní Pšovce, kde byla, kromě osídlení neolitického, zjištěna i řemeslnická osada z 11. - 13. století s množstvím pecí. Při přesném určení zpracovávaných materiálů budou mít klíčové slovo přírodovědné analýzy. Osada končí svou existenci ve 13. století, kdy na mělnickém návrší vzniká královské město.

 

Zdroj:

Tisková zpráva Archeologického ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

17.08.2009 17:26:03
Frederik Velinský
OD ČERVENCE 2010 NAJDETE TUTO RUBRIKU NA NAŠEM
FACEBOOKOVÉM PROFILU

Chcete, aby se v našem přehledu nových knih objevovaly i novinky z oblasti tzv. záhadologie, esoteriky či mystiky, pokud mají nějaký vztah k archeologii?

Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one