Web o věcech kolem archeologie

Podzemní labyrint pod Staroměstským náměstím v Mladé Boleslavi

Autor: Michal Bureš, Archeo Pro o.p.s.

Archeologický výzkum na Staroměstském náměstí v samém centru historického jádra Mladé Boleslavi odhalil nové doklady o vývoji osídlení tohoto místa od 11. století do současnosti. Nejpřekvapivějším nálezem byl objev rozsáhlého labyrintu chodeb a podzemních prostor, z větší části vytesaných do skály, a pocházejících patrně ze 17. století.

Nádoba

Nádoba

z pozdně středověké odpadní jímky. Ač keramická, přesto celá. Foto: Lukáš Drápela, Archeo Pro o.p.s.

Na místě někdejšího městského domovního bloku zaniklého na sklonku druhé světové války na dnešním Staroměstském náměstí v centru Mladé Boleslavi byly v létě roku 2009 v místech, kde město Mladá Boleslav zamýšlí v rámci revitalizace náměstí vybudovat podzemní garáže, položeny sondy zjišťovacího archeologického výzkumu. Tyto sondy potvrdily vysokou archeologickou hodnotu tohoto prostoru, a proto hned v září na zjišťovací výzkum navázal výzkum předstihový, jehož úkolem bylo zdokumentovat archeologické situace ohrožené plánovanou výstavbou a zachránit archeologické nálezy. Výzkum, financovaný městem Mladá Boleslav a prováděný sdružením Archaia ve spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi Archaia Praha o.p.s.  a Archeo Pro o.p.s., byl ukončen na sklonku měsíce listopadu.

Plocha výzkumu

Plocha výzkumu

v první polovině října roku 2009. Foto: Lukáš Drápela, Archeo Pro o.p.s.

Předstihový archeologický výzkum doposud zachytil četné nálezy z 11., 12. a 13. století, z doby před vysazením středověkého města, zahloubené objekty z 15. století, kdy v místě již patrně stály měšťanské domy a pozůstatky sedmi různě starých kamenných domů, z nichž alespoň jeden je pravděpodobně  pozdně středověkého  původu. Ze čtyř vydřevených odpadních jímek a tří studen byl získán unikátní soubor dřevěných předmětů, které se zachovaly jen díky uložení v mokrém prostředí bez přístupu vzduchu. K nim patří i například kuchyňská vařečka z 15. století.

Studna

Studna

z 15. století s dřevěnými předměty. Foto: Lukáš Drápela, Archeo Pro o.p.s.

Nejpřekvapivější byl ovšem nález rozsáhlých sklepů a podzemních prostor, které byly jenom z části zasypané. Všechny sklepy jsou vícepodlažní a jejich spodní patra jsou vyhloubena v pískovci. Sklepení, jejichž komplex vytváří až dojem labyrintu, by mohla pocházet ze 17. století, ale jejich datování archeologickými metodami není možné. V každém případě alespoň některé z nich byly používány ještě těsně předtím, než byl domovní blok na sklonku druhé světové války poničen náletem a následně zbourán.  K pozoruhodným nálezům náleží stříbrný korál z nejstaršího sídelního horizontu 11. - 12. století, dvě keramické madonky s Ježíškem z 15. století, množství renesančního skla včetně picích pohárů a samozřejmě četné numismatické nálezy. K netradičním výsledkům archeologického výzkumu náleží  i přesná lokalizace místa dopadu letecké bomby z roku 1945.      

Labyrint chodeb

Labyrint chodeb

v nově objeveném podzemí. Foto: Lukáš Drápela, Archeo Pro o.p.s.

Veřejnost měla možnost prohlédnout si archeologický výzkum a seznámit se s jeho výsledky v pátek a v sobotu 20. a 21.11.

 

Zdroj: Tisková zpráva


Redakční douška: Zájem ze strany veřejnosti převýšil očekávání, výzkumy navštívily stovky lidí. Město rozhodlo, že část sklepů bude zachována, na úkor plánované plochy podzemního parkoviště, které bude menší.
31.12.2009 17:18:24
Frederik Velinský
OD ČERVENCE 2010 NAJDETE TUTO RUBRIKU NA NAŠEM
FACEBOOKOVÉM PROFILU

Chcete, aby se v našem přehledu nových knih objevovaly i novinky z oblasti tzv. záhadologie, esoteriky či mystiky, pokud mají nějaký vztah k archeologii?

Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one