Web o věcech kolem archeologie

Rytina na hradbách

Na Pražském hradě se letos opět objevovalo. Pracovníci pražského Archeologického ústavu AV ČR v lednu a v únoru zkoumali další část nejstaršího hradního opevnění, které je ukryto pod tzv. Středním křídlem Hradu. Došlo k tomu při záchranném výzkumu, doprovázejícím stavební úpravy v prostorách informačního střediska. Část valového opevnění s kamennou čelní stěnou, na které archeologové narazili, pochází z 10. až 11. století. Někdy z té doby je také zvláštní rytina na jednom z kamenů v základech hradby.
Rytina nalezená při výzkumu čelní kamenné stěny valu. Foto: Martin Frouz, ARÚP
Rytina nalezená při výzkumu čelní kamenné stěny valu. Foto: Martin Frouz, ARÚP
Budova dnešního Středního křídla Pražského hradu, postavená v 16. století, vězní ve svých zdech o čtyři století starší zděnou románskou hradbu. Tato hradba chránila Hrad z jeho nejpřístupnější, západní strany. Když se v roce 1948 rozšiřoval průjezd ze II. na III. nádvoří Hradu, objevil na tomto místě archeolog Ivan Borkovský dva příkopy a podařilo se mu také zjistit, že do vnějšího z nich byla vestavěna románská hradba. V letech 2001-2002 byl pak při stavebních úpravách Středního křídla v místnostech severně od současného průjezdu odkryt příkop s mohutnou dřevohlinitou hradbou a kamennou čelní stěnou (tzv. plentou). Toto opevnění obkružovalo celý Pražský hrad v 10. a 11. století; dnešní západní části Hradu, I., II. a IV. nádvoří, tvořily v té době předhradí. O století dříve, v 9. století, byl hrad ještě o kousek kratší, jak dokazuje objev staršího příkopu, odkrytého pod tělesem románské hradby. Všechny uvedené prvky, opevnění, starší příkop i mladší příkop s hradbou, se podařilo v letošním roce odkrýt i v místnostech jižně od průjezdu.
Plán Pražského hradu s vyznačením opevnění a místa současného výzkumu (červeně). Zdroj: ARÚP
Plán Pražského hradu s vyznačením opevnění a místa současného výzkumu (červeně). Zdroj: ARÚP
K nečekanému objevu došlo při dokončování výzkumu. V základové řadě kamenného čela románské hradby, na měkkém opukovém kameni, byla objevena obdélníková rytina, připomínající síť, šachovnici nebo jakési blíže neurčitelné jednoduché schéma. „Přestože nejsme schopni identifikovat jeho význam, mohlo by se jednat o schematické vyobrazení některé z tehdejších hradních staveb, stavební či jiný záznam,“ říká o tomto objevu tisková mluvčí Archeologického ústavu Akademie věd České republiky Jana Maříková-Kubková. Nález je podle ní velmi významný, protože je první svého druhu v Praze: „Zatím se našly jen rytiny lidí nebo zvířat, například ptáků.“
Zkoumalo se i v dalších místnostech, které leží jižněji od průjezdu; v nich se ovšem nachází hned pod dnešními podlahami skalnaté podloží. Z historických zpráv je známo, že v těchto místech se původní terén Hradu zvedal, a proto byl v 16. století, před výstavbou současných budov, zarovnán. Přitom byly všechny starší vrstvy s pozůstatky lidské činnosti odkopány a zcela zničeny.
Pohled do sondy. Foto: P. Měchura, ARÚP
Pohled do sondy. Foto: P. Měchura, ARÚP
06.03.2010 09:45:12
Frederik Velinský
OD ČERVENCE 2010 NAJDETE TUTO RUBRIKU NA NAŠEM
FACEBOOKOVÉM PROFILU

Chcete, aby se v našem přehledu nových knih objevovaly i novinky z oblasti tzv. záhadologie, esoteriky či mystiky, pokud mají nějaký vztah k archeologii?

Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one