Web o věcech kolem archeologie

Výzkum u Kolína dokončen

Autor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

V sobotu 30. října 2009 byl ukončen záchranný archeologický výzkum v trase obchvatu Kolína, který probíhal nepřetržitě od dubna 2008. Šlo o dosud největší záchranný výzkum, prováděný Archeologickým ústavem AV ČR v Praze. Přinesl řadu unikátních nálezů, které se aktuálně zpracovávají a postupně budou představeny odborné i široké veřejnosti.
Obchvat Kolína

Obchvat Kolína

Práce v prostoru neolitického dlouhého domu. Autor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Na ploše stavby, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic Praha, bylo postupně prozkoumáno několik desítek archeologických lokalit. Výzkum byl prováděn po jednotlivých úsecích v předstihu před zahájením vlastních stavebních prací. Archeologické situace byly zachyceny téměř v celé trase obchvatu o celkové rozloze 40 ha, s výjimkou krátkého bezvodého území jihozápadně od Kolína. Všechny zkoumané areály byly využívány opakovaně v průběhu pravěku, některé i v raném středověku. Nejvýraznějším výsledkem je zachycení čtyř neolitických rondelů, z nichž dva náleží k největším v Evropě. Dále byla zkoumána sídliště z mladší i pozdní doby kamenné, starší, mladší a pozdní doby bronzové, sídliště bylanské kultury, staršího i mladšího laténu, doby římské a raného středověku. Budoucí silnice narušila i několik pohřebišť. Nejrozsáhlejší náleželo příslušníkům únětické kultury ze starší doby bronzové,  vyzvednuty musely být i pohřby z několika dalších pravěkých období a raného středověku. Po ukončení terénních prací bude následovat etapa vyhodnocování výsledků výzkumu, v rámci které musí proběhnout například i laboratorní zpracování a ošetření několika stovek tisíc nálezů, digitalizace desítek tisíc plánů a proplavení několika tun odebraných vzorků výplní.

Dvojhrob

Dvojhrob

z raného středověku. Autor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letecký pohled

Letecký pohled

na jednu ze zkoumaných ploch. Autor: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Zdroj:

Tisková zpráva Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

16.11.2009 23:37:25
Frederik Velinský
OD ČERVENCE 2010 NAJDETE TUTO RUBRIKU NA NAŠEM
FACEBOOKOVÉM PROFILU

Chcete, aby se v našem přehledu nových knih objevovaly i novinky z oblasti tzv. záhadologie, esoteriky či mystiky, pokud mají nějaký vztah k archeologii?

Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one